SALSEROS UNIDOS ENTERTAINMENT

 By Francisco Vazquez  &  Heidy Willaert                             
  Events - Danceclasses - Workshops 
 

Lesvoorwaarden


  • Afmeldingen en ziekmeldingen kunnen tot uiterlijk 10.00 op de dag zelf op nummer 06-28086499 of e-mail info@vwdancestudio.nl.
  • Tijdig afgemelde lessen kunnen in overleg ingehaald worden. De lessen zijn geldig tot het einde van het dansseizoen.
  • Lichamelijke klachten graag melden aan de docent voor aanvang van de les.
  • Probeer geluidsoverlast voor de onder- en bovenburen zoveel mogelijk te beperken, dus: ssst...... bij aankomst en vertrek.
  • Er worden foto's en video's gemaakt tijdens lessen of  uitvoeringen die door ons gebruikt kunnen worden voor social Media en commerciële doeleinden. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat.
  • Gebruik van het lesmateriaal voor commerciële en diverse andere doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende docent.


Het dansseizoen loopt van september tot medio juni. 

Inschrijving geschiedt via ons inschrijvingsformulier op de website of op onze leslocatie.

De contributie dient elke maand vóór de 3e van de maand binnen te zijn. U kunt contant of met pin op onze leslocatie betalen of overmaken op ons bankrekeningnummer met vermelding van je naam en lesvorm. Wij sturen geen facturen.

Bij achterstalling betaling wordt een herinnering verstuurd per mail. Hieraan zijn 2,50 aan administratiekosten verschuldigd. 

Opzeggingen dienen per e-mail te geschieden te geschieden per 31 december of 30 juni met 1 maand opzegtermijn vooraf. 

Uw opzegging dient dus uiterlijk 30 november of 31 mei binnen te zijn!

U ontvangt een bevestiging per e-mail. Bewaar deze goed. Dit is uw bewijs dat u geen contributie meer verschuldigd bent.

De eigenares en dienstdoende aanwezigen zijn niet voor verlies en/of beschadiging van goederen van een leerling, noch zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram