SALSEROS UNIDOS ENTERTAINMENT

  Francisco Vazquez  &  Heidy Willaert                             
  Events   Danceclasses   Workshops 
 

Tarieven / Rates 2020-2021


Wilt u dansen maar ligt de contributie lastig? Voor de subsidieregelingen voor Volwassenen en Jeugd Sport en Cultuur klik hier.

Kinderlessen t/m 5 jaar


Per maand / monthly rate

heel jaar / full year

1 x per week

€19,50  

€180,00  

 • Losse les / drop-in €7,00


Jeugdlessen 6 - 17 jaar / Youth classes 6 - 17 years


per maand / monthly rate

heel jaar / full year

1 x per week

€24,50

€220,00 

2 x per week 

€37,50

€332,00 

 • Losse les / drop-in €8,00


Volwassen lessen / Adult classes


per maand / monthly rate

heel jaar / full year

1 x per week

€ 30,00

€280,00 

2 x per week 

€47,50

€420,00 

 • Losse les / drop-in €10,00
 • We hanteren een 65+ tarief! Dit is gelijk aan het jeugdtarief.


Lespakketten /class packages 

 • 4 lessen kind: €24,00 (5 lesweken geldig*)
 • 4 lessen jeugd: 28,50 (5 lesweken geldig*)
 • 4 lessen volwassenen: 37,00 (5 lesweken geldig*)                                                                  * uitgezonderd de vakantieweken


Onbeperkt abonnement / unlimited subscription

Volwassenen: 59,00 per maand


Privé-lessen / private classes:   (You can also BOOK a private with Francisco when he is in the Netherlands!!!)

 • Single: €37,50
 • Koppel: €47,50
 • 4 lessen single: 125,00
 • 4 lessen koppel: 155,00


Gastlessen / Masterclasses / Workshops Francisco Vazquez  lees meer


Leerlingen / students

Anderen / others

Gastles / Guestclass

Inbegrepen / Included

Per event bepaald / determined per event

Workshop

Korting / discount

Per event bepaald / determined per event

Privé-les/training/ choreografie


Op aanvraag / upon request (korting / discount)

Op aanvraag / upon request

Een 2e gezinslid krijgt 5% korting. Een 3e of 4e gezinslid krijgt 10% korting op de contributie. Je schrijft je in voor een heel jaar. Je kunt per seizoen opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand voor het eind van het seizoen. Dit betekent dat je opzegging voor het lopende cursusjaar voor 30 november (seizoen tot Kerst) of 31 mei (seizoen tot de zomer) binnen moet zijn. De maandelijkse contributie loopt van 1 september t/m 30 juni. Lespakketten en losse lessen zijn hiervan uitgezonderd.

A 2nd member of the family gets a 5% discount. A 3rd or 4th member gets a 10% discount. You register for a whole year. You can cancel your registration after half a courseyear with a cancellationperiod of 1 month. This means cancellations have to be received by us before November 30th (season until Christmas) or before May 30th (season until summervacation). Monthly subscriptions are due from September 1st until June 30th. Classpackages and drop-in classes are excluded from this.


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram